Gud, vår frelser,

1. Tim. 2,4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

 

Romerbrevet 10, 13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på?

Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om?

Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

15 Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt?

Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!

 ***

Mikkel Vigilius, bibellærer i Danmark for Nyt Liv og Bibelskolen i Hillerød, underviser om den kristne tro. Del 5 under er om nødvendigheten av misjon.

 

 Øvrige deler av serien den kristne tro.

***

Hvorfor dryger Herrens dag med Jesu gjenkomst? Les hva Bibelen sier:

2. Pet. 3,9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen akter det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

 

 Sang: Verda treng Kristus.

(Tekst: Trygve Bjerkrheim)

Sang v/ Sven Viste. Opptak: Vasvik media.

 

 

Bladet Evangelisten

Publisert: 26.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

Bladet Evangelisten er et frittstående, upartisk evangelisk blad, på Bibelens grunn.

 

Mottoet og basisen er oppgitt i tilknytning til navnet/logoen:

Jeg tror ALT som er skrevet i loven og profetene. (Apg. 24,14)

Den HELE SKRIFT er innblest av Gud. (2. Tim. 3,16)

 

Mange bedehusvenner er kjent med - og abonnerer på Evangelisten, som er preget av bibelske, oppbyggelige stykker og bibelundervisning.

Lenke til nettsida til Bladet Evangelisten.

 

NYHET APRIL 2021:

 

Bladet Evangelisten med flere, planlegger å starte

TV12 Bedehuskanalen.

 

 

 

****

Her kan du høre tale av to som er medutgivere av Evangelisten: Johnn Hardang

Redaktør Kurt Urhaug:

 

 


Reddet fra fortapelsen, frelst og født på ny til evig liv!

Publisert: 30.08.2020

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;

og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Joh 1:10-13


Les mer

Muslim ble frelst, møtte Jesus Kristus.

Publisert: 28.06.2020

Lytt til denne samtalen der Nabeel Qureshi forteller hvordan han som muslim ble frelst, fikk syndene tilgitt og evig liv ved tro på Jesus. 

 

Bible: John 11,25قال لها يسوع انا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا.

 

Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve, om han enn dør.

Joh.11,25.


Les mer

Bibelsk tro

Publisert: 05.06.2020

 

 

 

 

 

Tidsskriftet Bibelsk tro utgis av stiftelsen På Bibelens grunn.

Tidsskriftet kommer ut seks ganger i året, med oppbyggelig innhold, bibelundervisning, aktuelle kommentarer og åndelig veiledning ulike spørsmål og forlhold som møter oss i vår tid.

Bibelsk tro har også salg av mange gode bøker og CD-er med sanger, samt et rikholdig arkiv av taler - tilgjengelig på internett.

Abonnement på tidsskriftet Bibelsk tro anbefales!

Se lenke og mer nedenfor!


Les mer

Guds Ord står fast!

Publisert: 25.05.2019

Gresset visner. Blomsten dør. Men vår Guds ord blir til evig tid. Jes. 40,8

 

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.

Herren omstyrter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet.

Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Salme 33,9-11.


Les mer

Gud har vist sin kjærlighet til menneskene - det er håp, nåde og frelse for syndere!

Publisert: 23.04.2017

Hva bygger vi - du - livet på?

Hva er grunnvollen, fundamentet du har i livet - og i døden når du skal gå inn i evigheten - til møtet med dommen, regnskapsdagen, Guds dom?

Har du en fast og sikker grunn å bygge livet ditt på?

Har du et fast og sikkert HÅP?

Hva er din tilflukt i livets skiftende forhold?

Hva har du - hvor går du i glede og sorg, i storm og i stille? I gode dager og i vonde, tunge og usikre tider? 

 

Hør noe befriende, noe sant og troverdig - fullt verd å ta imot:

Bygg på, lev i evangeliet! Budskapet og løftet fra Gud - Bibelen, Guds Ord - om Guds kjærlighet og frelse: Jesus Kristus, Guds Sønn, synderes venn!

Evangeliet - er det gode budskapet. Lytt til denne korte, sentrale talen med emnet

"Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss" - Bibeltekst 1. Joh. 4,7-11.

Tale av Svein Mangelrød, Evangelisk Luthersk Misjonslag, ELM.  

 

Bibelteksten lyder slik: (Norsk Bibel 88/07)

1. Joh. 4,

Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.

10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.

 


Les mer

De helliges samfunn

Publisert: 09.02.2017

Dette sier vår frelser og Herre - Bibelens Jesus, Messias, den levende Guds Sønn: 

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt.18,20

 

Dette sier Bibelen, Guds Ord om de første kristne - til etterfølgelse også i dag:

De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Apg.2,42

.

.

Gud elsker alle mennesker (Joh. 3,16) og han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse (1. Tim. 2,4). Dette budskapet fra Herren må gjøres kjent for alle,

derfor sa Herren Jesus dette til sine disipler: (Misjonsbefalingen, Matt. 28,18-20)

18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!   19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,   20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! 


Les mer

Norge, folk og fedreland: Vend om til Jesus Kristus - tilbake til Bibelen, Guds Ord - Sannheten, Guds lys og Guds frelse!

Publisert: 08.05.2020

Søndag 17. mai 2020: Grunnlovsdagen, Norges nasjonaldag.

La oss takke himmelens Guds, vår skaper og frelser for frihet og fred, selvstendighet i vårt eget land.

La oss be om gudsfrykt og omvendelse til Gud, til Bibelen og til Jesus Kristus for folk og land.

 

8. mai 1945 - 2020: 75 år siden frigjøringen fra nasistenes og Tysklands okkupasjon.

 

FEDRELANDSSALMEN

Gud signe vårt dyre fedreland

 

Gud signe vårt dyre fedreland

og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma.

Vårt heimland i myrker lenge låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
Din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.

Og Noreg det ligg vel langt mot nord,
Og vinteren varer lenge;
Men ljoset og livet i ditt ord
Det ingen kan setja stenge.
Om fjellet er høgt og dalen trong,
Ditt ord heve då sitt gjenge.

So blømde vårt land i ljos og fred,
Det grodde so grønt i lider,
Men atter seig natt på landet ned
Med trældom og tunge tider.
Og folket det sukka etter ljos,
Og du lyste opp omsider.

 

 

Og morgonen rann, og mørkret kvarv,
Som lenge vår lukka skygde.
Du atter oss gav vår fridomsarv
Og honom i trengsla trygde.
Du verna vårt folk og gav oss fred
Og landet med lov me bygde.

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
Me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud så me kan bu
I heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd
til groren ein gong er mogen.

 

Tekst: Elias Blix

 

Lytt til viktig budskap i de 3 talene nedenfor!

 


Les mer

Når Jesus Kristus setter hjertene i brann

Publisert: 09.02.2017

Det frivillige lekmannsarbeidet i Norge er et resultat av - og en frukt av at Bibelens Gud, himmelens og jordens skaper, ved sitt Ord og sin Hellige Ånd kommer inn i hjertene og livene til mennesker. (Lekmann: "Vanlige folk"/ ulærde, ikke fagutdannede teologer)

Da blir mennesker "vekket" opp av sin åndelige død/søvn, erkjenner sin egen synd og skyld overfor den hellige Gud.

Syndere blir omvendt til Jesus, tilgitt, frelst og født på ny ved evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. Han tok syndeskylden og Guds straff på seg på korset på Golgata, slik Gud på forhånd - gjennom sine profeter - hadde varslet i Skriften (Det gamle testamentet i Bibelen).

Tilgitte, frelste syndere blir satt i brann av takknemlighet, glede og iver. Vekkelsen sprer seg som en ild!

 

 

 

Den kristne vekkelsen, misjons- og bedehusvirksomheten som lekmannsbevegelsen forårsaket i Norge har i stor grad sitt utgangspunkt og forklaring i følgende:

A) Bibelen - Guds Ord. Gud sender sitt Ord, sin Hellige Ånd på en spesiell og sterk måte slik at mennesker blir "truffet"/rammet - og får et møte med den levende Guds Sønn, Herren Jesus Messias!

 

 

 

 

 

 

 

Les, se og hør mer nedenfor!

 

B) Hans Nielsen Hauge (1771-1824).

Les mer om og lytt til foredraget nedenfor av Odd Dubland, om Hans Nielsen Hauge - ein norsk bondegutt, brennende kristent vitne, gründer og martyr:

 


Les mer

Ut i all verden - med evangeliet

Publisert: 30.11.2017

Budskapet om Jesu frelsesverk må ut til alle. Dette er Guds ønske og vilje, og var Jesu beskjed til disiplene før han fòr opp til himmelen.

Kristne utsendinger finnes i dag blant annet i Peru i sør-Amerika. Dette er i stor grad et katolsk land, der evangeliet og Herren Jesus Kristus er ukjent for de fleste.

Norges Bibelkirke og våre medlemmer støtter misjonsvirksomhet i Peru, der Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) har utsendinger.

Misjonslaget har dessuten samlinger, leirer og møtevirksomhet i Norge, som også en del medlemmer av Norges Bibelkirke er knyttet til.

Bli med på møtehelg 22. - 24. januar 2021:

https://www.facebook.com/misjonslaget/?fref=tag

 

Her på du også med en møtehelg i østre Kvelde bedehus:

Søndag 22.11.2020:

Andre møter og bibelundervisning: Her! Og her ELMs Youtubekanal og dybde.org

 

Bli også med på misjonsmøte (august 2019) med sang, andakt av misjonær Håkon Malerød og informasjonsfilm fra arbeidet i Peru! (Se rød tekst med lenke nedenfor!). Lytt også til bibelundervisning fra ELMs bibeluke på Norsjø leirsted oktober 2018 av bibellærer/forkynner Kjell Dahlene nedenfor.

Se denne informasjonfilmen som misjonærer i ELM har laget:

 

 

Vi ber

til himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud, vår himmelske far -

og til vår frelser og Herre, Jesus Messias, den levende Guds Sønn - som er gitt all makt i himmelen og på jorden:


Les mer

Aktuell og viktig bibelundervisning for Guds folk

Publisert: 02.04.2017

Bibelen - Guds Ord - til oss mennesker er alltid aktuell og alltid levende, sann og virkekraftig.

Guds Ord gir også lærdomer for åndelig ledelse og menighetsarbeid, forsamlingsarbeid. 

Nehemias bok er aktuell også på dette området!

 

LES!

Ta fram Bibelen og les Nehemias bok! Her er 13 kapitler med mye lærdom for Guds folk - også i dag. Det gjelder arbeidet i Guds rike - tjenesten i lokal forsamling, organisasjon, trossamfunn og menighet - og for den enkelte kristne. 

LYTT!

Hør på bibelundervisningen fra Nehemias bok av Carl Fredrik Wisløff. 3 bibeltimer med lærdommer fra Nehemias bok.

LÆR!

Gjennom bibelundervisningen får du hjelp til å forstå budskapet - og anvende det på vår tid og vår situasjon - til veiledning i det kristne arbeidet generelt og lokalt i forsamlingen.


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer