Når Jesus Kristus setter hjertene i brann

Publisert: 09.02.2017

Det frivillige lekmannsarbeidet i Norge er et resultat av - og en frukt av at Bibelens Gud, himmelens og jordens skaper, ved sitt Ord og sin Hellige Ånd kommer inn i hjertene og livene til mennesker. (Lekmann: "Vanlige folk"/ ulærde, ikke fagutdannede teologer)

Da blir mennesker "vekket" opp av sin åndelige død/søvn, erkjenner sin egen synd og skyld overfor den hellige Gud.

Syndere blir omvendt til Jesus, tilgitt, frelst og født på ny ved evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. Han tok syndeskylden og Guds straff på seg på korset på Golgata, slik Gud på forhånd - gjennom sine profeter - hadde varslet i Skriften (Det gamle testamentet i Bibelen).

Tilgitte, frelste syndere blir satt i brann av takknemlighet, glede og iver. Vekkelsen sprer seg som en ild!

 

 

 

Den kristne vekkelsen, misjons- og bedehusvirksomheten som lekmannsbevegelsen forårsaket i Norge har i stor grad sitt utgangspunkt og forklaring i følgende:

A) Bibelen - Guds Ord. Gud sender sitt Ord, sin Hellige Ånd på en spesiell og sterk måte slik at mennesker blir "truffet"/rammet - og får et møte med den levende Guds Sønn, Herren Jesus Messias!

 

 

 

 

 

 

 

Les, se og hør mer nedenfor!

 

B) Hans Nielsen Hauge (1771-1824).

Les mer om og lytt til foredraget nedenfor av Odd Dubland, om Hans Nielsen Hauge - ein norsk bondegutt, brennende kristent vitne, gründer og martyr:

 


Les mer

En tjeneste i takknemlig lydighet - og frimodig tillit til Herrens sanne Ord og sikre løfter

Publisert: 23.10.2022

...han som vil

at alle mennesker

skal bli frelst

og komme til sannhets erkjennelse.

For det er èn Gud, og èn mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. 1.Tim.2,5

 

Norges Bibelkirkes medlemmer har i stor grad sitt åndelige hjem på bedehus spredt rundt omkring i hele landet. Der samles venneflokken i Herren Jesu navn om Bibelen, Guds Ord. Guds folk lytter til, ledes av og lever av Bibelen, Guds Ord. Dette har de troende kristne gjort siden starten: Apg 2,42:

 De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 

 

Bedehusvennene - også de som er medlemmer i Norges Bibelkirke, er med i misjonsarbeidet i ulike misjonsforeninger og organisasjoner. Misjon er å vitne om Herren Jesus Kristus og forkynne Guds Ord - lære, undervise i Bibelen. Slik at andre mennesker også kan bli frelst og berget for himmelen - fra Guds dom og den evige fortapelse.

Det er stort, sant og godt å bli frelst, få sin sak med Gud i orden, bli omvendt, født på ny og å eie fred med Gud i en god samvittighet - eie syndenes forlatelse, det evige livet og ha Jesus Kristus som Herre og hyrde i livet.

 

1 Timoteus 1:15
Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blandt dem er jeg den største

 

Jesus vil ha alle

Jesus vil ha alle.

Selv om ni og nitti var

Trygt i folden i forvar,

Mangler ett, ei nok han har.

Jesus vil ha alle.

 

2. Jesus vil ha alle.

Har vår Frelser hjerte til 

Glemme barnet som fòr vill?

Ikke ett han glemme vil.

Jesus vil ha alle.

 

3. Jesus vil ha alle.

Ikke én så ussel er

At ei Jesus har ham kjær.

Han kan frelse nå og her.

Jesus vil ha allle.

 

4. Når han barnet finner,

Kjærlig tar han det i favn,

Vennlig kaller det ved navn,

Stiller dets behov og savn.

Jesus vil ha alle.

 

Sangboken nr 192. Henry Albert Tandberg og Knut Aanestad


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer