Jerusalem 

Israels hovedstad. Jødenes hellige by.

Mai 2017: 50 år siden Jerusalem ble gjenforent. Les dette stykket! (Fra tidsskriftet Bibelsk tro)

 

Bibelen beskriver Jerusalem blant annet som jordens navle. (Esekiel 38,12). Hebraisk:  טַבּ֥וּר   ta-bur

Navlen - er i sentrum, midten på menneskekroppen og vitner dessuten om livsforbindelsen mellom barnet og mor- der liv, mat og næring blir tilført fra mor til barnet - og spredes derfra rundt i barnets kropp.

 

Fra himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud er det et geografisk kontaktpunkt og en livsforbindelse til menneskene på jorden - via Jerusalem.

I Jerusalem ble Jesus Kristus, Guds Sønn - etter /som en oppfyllelse av Skriftene - korsfestet på Golgata, tok på seg Guds straff og døde for menneskenes synd.

 

I Jerusalem stod Herren Jesus Messias opp fra død og grav, fòr opp til himmelen og skal komme igjen - og sette sine føtter på Oljeberget - og dømme verdens nasjoner og folkeslag.

Jerusalem er den store konges by. Jesus er denne kongen. Han er kong Davids rotskudd og kongenes Konge og herrenes Herre.

Jerusalem skal være sentrum i det tusenårige riket for Israel.

 

Slik Bibelen forutsier er Jerusalem nå i endens tid blitt stadig mer i fokus - og et "problem" for de ugudelige folk, nasjoner og religioner.

For jødene vil Jerusalem alltid være Byen i deres liv, historie, hjerte og ånd.

 

I Bibelen er Jerusalem også brukt som betegnelse for evigheten - slik det er der. "Det nye Jerusalem" omtales som bruden, dvs de frelste menneskene, som er hjemme hos Gud i himmelen for evig.

 

Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Skrevet av: , publisert 01.02.2017

 

Lytt til disse to talene med bibelundervisning  

Ransakende og alvorlig budskap til vekkelse, syndsbekjennelse, omvendelse, tro, gudsfrykt og lydighet.

Vi som bekjenner oss som kristne må vende om til Gud og Guds Ord. Vi har syndet, forlatt og forvrengt Guds Ord, Bibelens ord. Verdslighet, synd, fariseisme, larmende lovsang og religiøsitet fyller hjerter, sinn, liv/hverdag og forsamlinger/møter. Står Jesus utenfor?

 

Så står skrevet i Bibelen - Guds Hellige Ord, så sier Herren!

Tale 1

Det er bibellærer Øivind Andersen som forkynner Herrens Ord fra Jeremias 22,29: Land! Land! Land! Hør Herrens ord! Måtte vårt land og folk vende om til Bibelen - Guds Ord. Herrens bud, skaperordninger og evangeliet - budskapet om Jesus Kristus - den levende Guds Sønn, vår frelser.

 

Øivind Andersen (1905-1994) var forkynner, bibellærer og rektor på Fjellhaug, NLMs bibel- og misjonsskole.  Talen er trolig holdt på et offentlig møte på 1970-tallet eller tidlig 1980-tall.

Her løftes fram Guds fire myndigheter/autoriteter Herren har gitt et land og folk og at Guds dom vil komme over et land og folk når disse autoriteter forkastes eller misbrukes. Ser vi denne Guds dom i dag?

 

Guds dom er over Norge og vil komme tydeligere, hvis ikke folket vender om igjen til Bibelen, til Herren Jesus - Guds Ord. Dette gjelder også - og særlig oss bekjennende kristne. Tåler vi Guds Ords lys innover vårt liv, våre hjerter og tanker, liv og lære? Er Guds Ord blitt ubehagelig, en belastning - som vi tier om? Les aktuelt stykke av forkynner Ove Sandvik her. Hva med Bibelens plass i hjemmet, den daglige andaktstuden, bibellesingen? Hva med trangen etter - og oppslutningen om bønn og bibelundervisning på bedehusene, som er blitt erstattet av bl a nåde uten syndserkjennelse og omvendelse,  samt verdsliggjort, larmende møteopplegg?

Guds Ord rammer oss og dømmer oss. (Hebr. 4,12). Herren tukter og river ned falsk kristendom, falsk gudsdyrkelse og religiøsitet. Dette gjør han (jf Jer.1, 18,6-8), for å kunne lege, bygge, lede sitt folk på sikker grunn, på Ordet - på Golgata - ved korset, Jesu forsoningsdød og rensende soningsblod. Der og da vil Herren trøste og bygge opp, gi frimodighet, glede og takk.

Kom, la oss vende om igjen til Herren - til Bibelen, Guds Hellige Ord!

 

Tale 2

Bibelen - Guds Ord er autoriteten - det som Guds folk følger.

Noen sier "Jeg tror på Jesus, men Bibelen betyr ikke noe for meg, den leser jeg ikke, følger jeg ikke"

Er du blant dem? Da må du - og alle lytte også til talen under av professor, teolog, forkynner og bibellærer Carl Fredrik Wisløff (1908-2004). 

Bibelen - Guds autoritet. Bibelens selvvitnesbyrd.

 

 Talen ligger på dybde.no

 

 

Om Norges Bibelkirke - grunnsyn - medlemskap