Peters fall og Jesu nåde

Skrevet av: , publisert 05.05.2021

Disippelen Peter hadde det vondt den dagen Jesus ble korsfestet. Peter hadde sviktet, og nektet at han kjente Jesus. Jesu blikk møtte Peters blikk like etter dette. Og Peter husker hva han hadde sagt - og går og gråt bittert i anger, sorg og fortvilelse over seg selv. Les Lukas 22,54-62.

Men - Påskemorgen endrer alt! Påskemorgen slukker sorgen!  Peter fikk en særskilt hilsen fra Jesus - og Peter møtte Jesus tidlig denne påskemorgenen. Les nedenfor! Og lytt til talen under.

 

DET STÅR SKREVET I BIBELEN - SÅ SIER HERRENS ORD:
1. Kor. 15,1 Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i.
 
Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere - om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. 
 
For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv tok imot: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, 
11:23. Sal 22:16,17. Jes 53:5,8,9.Dan 9:24,26. Sak 13:7. 2Kor 5:15. 2Pet 1:19.
 
og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dagen etter Skriftene, 
Jes 53:9. Jon 2:1,10. Matt 27:59,60. 
 
og at han ble sett av Kefas (PETER) , deretter av de tolv. 
Matt 12:40. Luk 24:34. Joh 2:22. 20:19. 
 
Deretter ble han sett av mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. 
Mark 16:14.Luk 24:34,36. Joh 20:19,26. Apg 7:56. 
 
Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. 8Men sist av alle ble han òg sett av meg som det ufullbårne foster. 

 

Peters fall og Jesu nåde: Det er håp, nåde, tilgivelse og frelse for den som har falt - også det dypeste fall.

Farer for en kristen er selgodhet, hovmod og åndelig selvsikkerhet.

 

Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Jak.4,6

 

Hils til Peter da især,
der han går og gråder.
Si,- jeg har ham hjertens kjær,
stakkars arme Peter.
Si at synden er betalt.
Det er tilgitt at han falt,-
ja, jeg har utslettet alt,-
Jesus elsker Peter!”

 

***

 

Du som freden meg forkynner,

du en frelser, jeg en synder.

Du med Amen, jeg med bønn.

Du med nåden, jeg med skammen,

Å, hvor vi dog passer sammen,

du Guds Salvede, Guds Sønn!

 

Sangboken nr 249

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer