Kristi himmelfartsdag - Se: Jesus Kristus kommer snart igjen!

Skrevet av: , publisert 09.05.2023

Oljeberget

øst for Jerusalem, 

hovedstaden i den jødiske staten Israel

(på Jesu tid under romersk okkupasjon/herredømme) 

Torsdag 18. mai år 30 e.Kr.

Les hva Bibelen selv sier om hva som hendte!

Apostlenes gjerninger kapittel 1

          Jesus fòr legemlig opp til himmelen
 
 1 Den første boken skrev jeg, Teofilus, om alt det  
 som Jesus begynte med både å gjøre og å lære,
  
 inntil den dagen da han ble tatt opp til himmelen,  
 etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine
 befalinger til de apostlene han hadde utvalgt.   
 
 For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.
 
Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg.
 
For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter. 
 
De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?
 
Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt.
 
Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.
 
Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres.  
 
 
LYTT til tre
taler med bibelundervisning om Kristi himmelfartsdag!
 

 

10 Mens de sto der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem,
 
11 og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen?
 
Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!
 
(Matt 16:27. Mark 16:19.) 
 
12 De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berget som blir kalt Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra. 13 Og da de kom inn i byen, gikk de opp til den øvre salen, hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. 14 Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre
 
Slik lyder Herrens Ord
 Apostlenes gjerninger kapittel 1 (fra Norsk Bibel 88/07)
 
Lytt til disse tre talene med bibelundervisning om Kristi himmelfartsdag
. A) Av Aksel Valen-Senstad:
 
Tenk over dette:
 
1. På samme måte som Jesus fòr opp til himmelen, slik skal også de frelste menneskene, bli tatt opp/rykket opp i himmelen - fysisk, legemets oppstandelse - men da i uforgjengelige legemer.
 
2. Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, er nå i himmelen, ved Guds trone - der er han som de kristnes yppersteprest/talsmann/forbeder og frelser. Hebr.7,25, 1.Joh.2,1-2. I himmelen forbereder Jesus rom/bolig for de frelste. Joh. 14,1-6.
 
3. Jesus skal snart komme igjen - for å frelse/hente sine - de bibeltroende/kristne - hjem til himmelen - de skal bli opprykket, plutselig.Joh.14,1-6, Fil. 3, 20-21.
 
4. Jesus skal også komme igjen synlig for alle mennesker for å dømme verdens folk og nasjoner. Han skal komme - med sine hellige troende - og sette sine føtter på Oljeberget ved Jerusalem i Israel, til frelse for nasjonen Israel og det jødiske folket, Sak. 12,10Sak.14,1 flg, og fortapelse for de ufrelste menneskene. Les også Joel 3,1flg og siste kapittel i Bibelen, Joh åp 22  
 
3. Bli reddet fra den hellige Guds dom: Vend om og ta imot Jesus Kristus som frelseren og Herren din i dag, og få dine synder forlatt/tilgitt! Jesus kaller på deg. Han har deg kjær.
 
 
Slik lyder Bibelen, Guds hellige ord - i evangeliet etter Lukas, kap. 24, vers 50-53:
Jesus blir tatt opp til himmelen
50 Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. 
51 Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen. 
52 Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. 
53 Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud
 
Tale B) Hans Erik Nissen: Kristi himmelfartsdag.
 
***
 
Tale C) Kristian Fagerli:
 
Hebreerbrevet kap 9, 24b: Jesus Kristus.  Han gikk inn i selve helligdommen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.
 
Hebr. 7,25
 
Salme 110,1: Av David. En salme.
Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.
 
 
 
Talen over er av Kristian Fagerli, forkynner i Misjon Sarepta (Opptak fra møte i Nardo misjonsforsamling)
 
 
 
 
***
 
Hva er frelse? Hvordan blir jeg frelst? Du kan få hjelp / bibelundervisning her. 
 
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer