Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! 

Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. (Jes. 55, 6-7) 

 

***

 Shalom over Israel!

VI STÅR MED ISRAEL

Norges Bibelkirke har dyp forståelse for at Israel, jødenes eget land, nå - siden 7. oktober 2023 - kjemper for å stoppe/eliminere den islamske terror-organisasjonen Hamas, og frigi gisler og sikre Israels befolkning mot terror og utslettelse, som Guds fiender, heriblandt islam har som mål.

Vi ber Salme 83, og minner om Jesaia 62:1 flg og Salme 2.

Anbefaler også artiklene på nettsida til Misjon Sarepta HER og HER

Med Israel for Fred

Ordet og Israel

Israel today

Document

Bibelsk tro

Bladet Evangelisten

LES OGSÅ HER!

***

FASTETID
PÅSKE 

Prøv å få tid til stillhet, ro med Bibel-lesing og bønn i tiden før påske og i påskeuka! La Bibelen - Guds Ord - få tale til deg.

Fokuser på Jesus Kristus.

 

Les Jesaia kap 53, de 2-3 siste kapitlene i de 4 evangeliene, Romerbrevet kap 1 og 2, 1.Kor. kap 15.

Be - Les - Tenk - Takk 

 

Og ta deg tid til noen sang-stunder!

***

 

Norges Bibelkirke har i pandemiårene 2020-2022 hatt begrenset virksomhet, som de fleste andre. 

Fra 2023 samles våre medlemmer stort sett som vanlig lokalt på de ulike bedehus og i hjemmene.

Så godt å samles normalt igjen i fellesskap lokalt sammen med andre Jesu etterfølgere, om Bibelen, Guds Ord - forkynnelse, sang, vitnesbyrd, bønn, brødsbrytelse/nattverd!

 

I de to-tre pandemiårene har styret i Norges Bibelkirke arbeidet med ny sangbok. Se annen artikkel om dette!

 

Bedehuskanalen anbefales. Her vil Norges Bibelkirke trolig også etterhvert bidra med programinnslag.

Se også innslag i Bedehuskanalen om Sangboka i programmet Akkurat NÅ

 

Mennesket er skapt av Gud - i Guds bilde - til mann og kvinne, gutt og jente. Guds bud sier Du skal ikke slå ihel. 

I Norge i vår tid gjør myndigheter og pressgrupper opprør mot Guds skaperordning og Guds bud. Onde, forførerske ideologier presser på, i tillegg til pandemier, krig og naturkatastrofer. (Korona, jordskjelv m.m) Jesus er nær! Herrens gjenkomst er nær! Løft hodet, vær ved godt mot, Guds folk, du frelste menneske!

Les nedenfor, og nederst høyre spalte.

***

Israel blitr rammet av raketter og terroraksjoner fra muslimske palestina-arabere i Gaza. FN, inkludert Norge fordømmer Israel, når Israel tar igjen for å stoppe terroren. Norge støtter de palestinske myndigheter med mange millioner kroner årlig.

Israel angripes av raketter fra Gaza - sendt av den islamske terror-organisasjonen Hamas.  SE HER. 

Be om frelse for dem som drives av Islams ånd og hat - at de må få møte Jesus Kristus.

Ugudelighet, Israel-hat og sodomi i Norge. Guds dom og kall til omvendelse og frelse. Bønn for Israel og Norge!

 

Bladet Evangelisten m.fl starter Bedehuskanalen TV. Norges Bibelkirke er med som en av samarbeidspartnerne!

 

Vær med å be for dette initiativet - at Guds vilje må skje, at Bibelen, Guds Ord, må nå ut til mennesker - og skape Gudsfrykt, syndenød, vekkelse, frelse, oppbyggelse, undervisning!

***

Oppbyggelige sanger! 

***

Kriser: Norge og store deler av verden opplevde i 2020 og i 2021 spesielle tider.  Men det er også flere - og større kriser. Les nedenfor også om den største krisen.

Koronaviruset - pandemien - har påvirket dagliglivet for mange.

For Guds folk - Du som er frelst - er dette fortsatt sant: Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare.

 

Husk: Gud - himmelens og jordens skaper - Bibelens Gud - har full kontroll!

Gud, den Allmektige, er på tronen - han er historiens Herre. Det er Han vi skal ærefrykte - og vende oss om til - med syndsbekjennelse - og ta imot Jesus, frelseren og hans tilgivelse!

Vi ber til Herren Jesus Kristus om at myndighetene, statsminister, regjering, storting, kongefamilie og øvrige myndigheter må vende om til Gud, og Bibelen - Guds Ord. At de må få gudsfrykt og bekjenne sin synd og bli frelst. At  ugudelige lover og livsførsel endres og at vårt folk omvendes fra synd - ved Guds  Ord og Ånd - og blir frelst ved tro på Jesus Kristus, Guds Sønn.

Land og folk har krenket, gjort opprør mot den Hellige Gud, hans Ord, lov og bud, og skaperordning.

En mye større krise enn korona-pesten i Norge er de tusenvis av drap av ufødte menneskeliv i mors mage.

Dessuten myndighetenes opprør mot Guds skaperordning:  Gud skapte mennesket i sitt bilde - til mann og kvinne. I de offentlige skolene, i skolebøker, i direktorater, departementer og politiske miljøer formidles og fremholdes en ideologi om "flytende kjønnsidentitet" som forvirrer og forfører  mennesker, spesielt barn og unge. 

Gud, Himmelske Far: Vi fortjener din vrede og dom over vår synd mot deg. Vi har krenket deg i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser.

Se i nåde til hver og en av oss, for din barmhjertighets skyld.

Vend våre hjerter til deg og ditt ord. Tilgi vår synd for Jesu skyld, og frels oss - og gi oss det evige liv ved bibelsk tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre i våre liv. 

Amen 

 

DEN STØRSTE KRISEN: 

Så seier Herrens Ord i Joh. 3,36:

"Den som trur på Sonen, har evig liv.

 Men den som ikkje vil tru på Sonen, skal ikkje sjå livet, men Guds vreide vert verande over han."

 

Å forkaste og forvrenge Bibelen, Guds Ord og stå imot sannheten, Jesus Kristus,

være ufrelst og gå evig fortapt er den største krisen og ulykken for mennesket, for land og folk.

 

Frelse - hva er det? Hvordan blir jeg frelst?

Jesus sier: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matt. 11,28

 

HØR HERRENS ORD!

Lytt til Bibelundervisning fra nettradio:

Info om Radio DSF   

Rohkos

****

Også en god  kristen nettradio:

 

***

Aktuelt fra allmenne media, som supplement/alternativ:

dagen   timesofisrael israeltoday

document   foxnewslive foxnews

***

 

Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Jer. 22,29

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 1. Tim. 1,15.

 

Det evige livet, frelsen - fra Guds dom og evig fortapelse - er derfor også for deg - Guds kjærlighet til deg!

Gud kaller deg nå til frelse!

Vend om og ta imot Jesus Kristus

som frelseren og Herren din

før det blir for sent!

*******

 

 

 ******

Se på fikentreet - Israel!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

 

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke  er et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor.

Norges Bibelkirke tilbyr et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud.   Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

 

***

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus sa til dem (Luk. 24,46-47:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Så sier Herren (1. Kor.6,9-11):

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

***

Hvem som helst kan bli frelst

som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

ut i verden sender.

 

Halt og blind byr han inn

syndere og fromme.

Hvem som vil lytte til

får til bryllup komme.

 

Se på ham, det Guds Lam!

Han vil gi oss livet!

Arme barn: Syndens garn

vil Han sønderrive!

Sangboken nr 172

Hva sier Skriften?

Dersom vi sier at i har samfunn med ham (Gud, Jesus), men vandrer i mørke (forsvarer synd og lever i synd) da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1.Joh. 1,6-7)

 Bønn:

Herre, allmektige, hellige, nådige Gud, Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper:

Omvend meg, du.

Så blir jeg omvendt! 

For Herren Jesu Kristi skyld.

Amen!  (Jer. 31,18)

Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!

Skrevet av: , publisert 23.03.2024

Palmesøndag

A) Det skjedde: I Jerusalem - Israels hovedstad - er det mange folk, mange er tilreisende jøder- det er pilegrimshøytid - påsken nærmer seg.

Pesach, som det norske ordet påske kommer fra, er hebraisk, og betyr forbigang (Passere). Om Guds dom som gikk forbi noen, mens andre ble rammet. Les om dette i 2. Mosebok kap 11 og 12.

 Jesus fra Nasaret kommer. Fra Oljeberget øst i Jerusalem kommer et følge nedover mot byen. På et esel sitter Jesus Messias, som profetene Jesaia og Sakarias hadde forutsagt ca 700 og 550 år tidligere. Disiplene hans følger med. Folket jubler. Hosianna betyr "Herre frels!" jf Salme 118.

 B) Det skjer i dag: Jesus Kristus kommer. Nå, i dag - kommer Jesus til deg som leser dette stykket.

Han er kongenes Konge og herrenes Herre. Det er den korsfestede og oppstandne Guds Sønn som kommer og banker på hjertet ditt og samvittigheten din.

Vil du ta i mot Jesus, slippe han inn?

Jesus Kristus er synders venn - han kommer for å frelse, dvs redde/berge mennesker fra evig fortapelse, fra den hellige Guds dom over synden i hjertettanker og liv / gjerninger. Han sier dette til deg - som han har sagt til andre tidligere: Kom... ! I dag..!. Han vil gi deg nytt liv, et evig liv.

 

C) Det skjer snart: Jesus Messias kommer igjen.

Om en kort stund kommer Jesus igjen for å hente sine troende/de frelste. Og han kommer snart tilbake til Jorden til dom for de ugudelige/ufrelste. Dette sa han flere ganger (bl a Joh.14,3), profetene i Det gamle testamentet har varslet det (Sak.14,4),

og slik englene sa til disiplene på Kristi himmelfartsdag. (Apg. 1,11).

De siste ord/vers i Bibelen, handler om dette, at Jesus kommer snart igjen (Joh. åp, 22).

:::

Mens det ennå er tid. Anledningen og muligheten er nå:

Skulle ikke du og jeg rope/be til Gud, og Herren Jesus, om nåde og frelse, syndenes tilgivelse - og ta i mot Jesus nå i dag? Bønn 1 - Bønn 2 - Bønn 3 - Bønn 4 b - Bønn 5

 

Les bibeltekst, hør tale og sang nedenfor!

 
Jesus rir inn i Jerusalem
 
12 Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Matt 21:1 ff. Mark 11:1 ff. Luk 19:29 ff.
 
13 Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:
Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge! 3Mos 23:40. Sal 118:26. Matt 23:39. 
 
14 Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet: 
 
15 Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en eselfole. Jes 40:9. 62:11. Sak 9:9. Sef 3:14. 
 
16 Dette skjønte ikke disiplene hans fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. 2:22. 17 Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lasarus ut av graven og reiste ham opp fra de døde, vitnet om det. 18 Dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. 
 
19 Fariseerne sa da seg imellom: Dere ser at dere ikke oppnår noe! Se, all verden løper etter ham!
 
Noen grekere vil se Jesus
20 Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. 
21 Disse kom da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus. 1:44. 
22 Filip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Filip går og sier det til Jesus. 1:40,43,44.
23 Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort! 13:1,32. 17:1,5.
24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Rom 14:9. 1Kor 15:36. 
 
25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Matt 10:39. 16:25. Luk 14:26. 17:33. 
 
26 Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. 14:3. 17:24. 2Kor 5:8. 1Tess 4:17.

 

Bibeltekst fra Norsk Bibel 88/07    Se også bibeltekster her.
*
LHør og syng med på denne sangen fra Fossneskoret (Lekmannsmisjonens Bibelskole på Fossnes)
Se hvor nu Jesus treder.
*
  Tekst og kommentarer til salmen: Salmebloggen
 
Andakt for palmesøndag av Carl Fr. Wisløff. (Fra boken Daglig brød. Anbefales! Lunde forlag.)
 
Mange bredte ut klærne sine på veien, andre strødde løvgreiner som de hogg på markene. 9De som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Sal 118:25,26.  10Velsignet være vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste! 
 
 
 

Hvorfor hilste de Jesus med slik jublende glede, og hvorfor ropte de hosianna og halleluja? Svaret er lett å finne. De mente at Jesus var Messias, han som profetene hadde talt om - han som skulle komme og gjenopprette Davids kongetrone. Nå skulle den messianske tid komme, mente de - en ny storhetstid for Israels folk, med oppfyllelse av Guds løfter. (Jes. 9,7 og Amos 9,11).

Jesus tok imot denne hyllesten. Ja, en må si at han inviterte til den. Han ba jo dispiplene hente dyret han skulle ride på.

Men Jesus var ikke kommet for å oppfylle profetiene på den måten som folk trodde. Han kom som Messias - men Messias skulle lide. Det var meningen med profetiene. Slik skulle profetiene være å forstå. Messias kommer for å lide - det sier Jesus. (Luk 24,46), og det sier Peter (Apg 17,3). Og Jesus hadde forutsagt dette mange ganger.

Men det skjønte de ikke. Og da Jesus ble korsfestet, vendte de ham ryggen. De hadde ikke bruk for en slik Messias. Til og med hans egne venner var i villrede til å begynne med. "Vi håpet at han var den som skulle forløse Israel," sa de to Emmausvandrerne. (Luk 24,21).

Men hver palmesøndag vil hans troende menighet hylle ham, og vi roper med glede: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Lovet være vår Messias, Jesus Kristus, som gikk den tunge gang til Golgata for å frelse oss!

Og så tenker vi på at Jesus en gang sa et merkelig ord til Israels folk:

Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Harrens navn! (Matt 23,39)

Dette sa Jesus i påskeuken - i dagene mellom palmesøndag og langfredag. Han så altså fram imot en dag da Israel på nytt skal hilse ham med 

hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn.

Og Peter taler merkelige ord om at Israels Messias skal komme en dag, og da skal gamle, hellige løfter oppfylles. (Apg.3,19-20)

Underlige ord! Den messianske tid kommer! Tiden kommer da Jesus hilses velkommen av Guds gamle paktsfolk.

Det kommer en ny tid med fred og glede!

 

***

 

Lytt til denne Palmesøndagstalen, av bibellærer Øivind Andersen. Joh. 12,12-36

 (fra dybde.org)

 

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer