Et møte med Jesus

Skrevet av: , publisert 04.04.2020

Et budskap til deg og oss alle!

Les denne hendelsen i Bibelen - om da Jesus - på sin gjennomreise gjennom Samaria

møtte den samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes kap. 4, 1 - 26 (fra Norsk Bibel 88/07)
 
Da nå Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes 2- enda Jesus selv ikke døpte, men disiplene hans - da forlot han Judea og dro igjen til Galilea.
 
Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. 6Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time.
 
Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne: Gi meg å drikke!
Disiplene hans var gått inn i byen for å kjøpe mat.
 
Den samaritanske kvinnen sier til ham: Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere.
 
10 Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke - så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann!
 
11 Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra? 12Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, og likeså hans sønner og buskapen hans?
 
13 Jesus svarte og sa til henne: Hver den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. 14 Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.
 
15 Kvinnen sier til ham: Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann!
 
16 Han sier til henne: Gå og rop på mannen din, og kom så hit.
 
17 Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann.
 
Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann!
18 For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant.
 
19 Kvinnen sier til ham: Herre, jeg ser at du er en profet! 20Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe.
 
21 Jesus sier til henne: Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. 22 Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. 23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. 24 Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.
 
25 Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer - han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.
 
26 Jesus sier til henne: Jeg er det, jeg som taler med deg.

 

 

 

«Min frelser og forsoner,
Min salighet og fred,
Som nu i himlen troner,
Jeg faller for deg ned.
På Golgata du tronet
Engang, all verdens drott.
Bespottet, tornekronet,
For mine synder slått.
Hva Gud av meg har krevet,
Det har jeg fått av deg.
Det liv jeg skulle levet,
Det levet du for meg.
Den død jeg skulle lide,
På korsets tre du led.
Den strid jeg skulle stride,
I angst du for meg stred.
Den kalk jeg skulle tømme.
Den har du for meg tømt.
Meg skulle Gud fordømme.
Du ble for meg fordømt.
Jeg var av Satan bundet.
Du Satan for meg bandt.
Min seier den er vunnet.
I seieren du vant».

 

 

 

 

 

 

Det finns en kilde

En kvinne kom til brønnen,
for å få sin krukke fylt.
Hennes liv var helt forfeilet,
og hjertet fullt av skyld.
Der fikk hun møte Jesus,
som sa; "din synd jeg ser,
Men drikk av livets kilde,
du tørster aldri mer!"

 

KOR;
DET FINNS EN KILDE,
FRA GUD DEN VELLER FRAM.
DET LEVENDE VANNET,
EN KJÆRLIGHET FRA HAM!
DRIKK AV DET VANNET
OG EVIG LIV DU FÅR.
DET FINNS EN KILDE,
FRA GOLGATA DEN GÅR!


Det kom et vær fra Himlen,
som en ild kom Ånden ned.
Den fyllte hele rommet,
og gav dem mot og fred.
Vår Herre Jesus lovet –
en Åndens kraft fra Ham,
fra dypet av ditt indre,
skal kilden velle fram.
 
 

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer