Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! 

Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. (Jes. 55, 6-7) 

 

***

 Shalom over Israel!

VI STÅR MED ISRAEL

Norges Bibelkirke har dyp forståelse for at Israel, jødenes eget land, nå - siden 7. oktober 2023 - kjemper for å stoppe/eliminere den islamske terror-organisasjonen Hamas, og frigi gisler og sikre Israels befolkning mot terror og utslettelse, som Guds fiender, heriblandt islam har som mål.

Vi ber Salme 83, og minner om Jesaia 62:1 flg og Salme 2.

Anbefaler også artiklene på nettsida til Misjon Sarepta HER og HER

Med Israel for Fred

Ordet og Israel

Israel today

Document

Bibelsk tro

Bladet Evangelisten

LES OGSÅ HER!

***

FASTETID
PÅSKE 

Prøv å få tid til stillhet, ro med Bibel-lesing og bønn i tiden før påske og i påskeuka! La Bibelen - Guds Ord - få tale til deg.

Fokuser på Jesus Kristus.

 

Les Jesaia kap 53, de 2-3 siste kapitlene i de 4 evangeliene, Romerbrevet kap 1 og 2, 1.Kor. kap 15.

Be - Les - Tenk - Takk 

 

Og ta deg tid til noen sang-stunder!

***

 

Norges Bibelkirke har i pandemiårene 2020-2022 hatt begrenset virksomhet, som de fleste andre. 

Fra 2023 samles våre medlemmer stort sett som vanlig lokalt på de ulike bedehus og i hjemmene.

Så godt å samles normalt igjen i fellesskap lokalt sammen med andre Jesu etterfølgere, om Bibelen, Guds Ord - forkynnelse, sang, vitnesbyrd, bønn, brødsbrytelse/nattverd!

 

I de to-tre pandemiårene har styret i Norges Bibelkirke arbeidet med ny sangbok. Se annen artikkel om dette!

 

Bedehuskanalen anbefales. Her vil Norges Bibelkirke trolig også etterhvert bidra med programinnslag.

Se også innslag i Bedehuskanalen om Sangboka i programmet Akkurat NÅ

 

Mennesket er skapt av Gud - i Guds bilde - til mann og kvinne, gutt og jente. Guds bud sier Du skal ikke slå ihel. 

I Norge i vår tid gjør myndigheter og pressgrupper opprør mot Guds skaperordning og Guds bud. Onde, forførerske ideologier presser på, i tillegg til pandemier, krig og naturkatastrofer. (Korona, jordskjelv m.m) Jesus er nær! Herrens gjenkomst er nær! Løft hodet, vær ved godt mot, Guds folk, du frelste menneske!

Les nedenfor, og nederst høyre spalte.

***

Israel blitr rammet av raketter og terroraksjoner fra muslimske palestina-arabere i Gaza. FN, inkludert Norge fordømmer Israel, når Israel tar igjen for å stoppe terroren. Norge støtter de palestinske myndigheter med mange millioner kroner årlig.

Israel angripes av raketter fra Gaza - sendt av den islamske terror-organisasjonen Hamas.  SE HER. 

Be om frelse for dem som drives av Islams ånd og hat - at de må få møte Jesus Kristus.

Ugudelighet, Israel-hat og sodomi i Norge. Guds dom og kall til omvendelse og frelse. Bønn for Israel og Norge!

 

Bladet Evangelisten m.fl starter Bedehuskanalen TV. Norges Bibelkirke er med som en av samarbeidspartnerne!

 

Vær med å be for dette initiativet - at Guds vilje må skje, at Bibelen, Guds Ord, må nå ut til mennesker - og skape Gudsfrykt, syndenød, vekkelse, frelse, oppbyggelse, undervisning!

***

Oppbyggelige sanger! 

***

Kriser: Norge og store deler av verden opplevde i 2020 og i 2021 spesielle tider.  Men det er også flere - og større kriser. Les nedenfor også om den største krisen.

Koronaviruset - pandemien - har påvirket dagliglivet for mange.

For Guds folk - Du som er frelst - er dette fortsatt sant: Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare.

 

Husk: Gud - himmelens og jordens skaper - Bibelens Gud - har full kontroll!

Gud, den Allmektige, er på tronen - han er historiens Herre. Det er Han vi skal ærefrykte - og vende oss om til - med syndsbekjennelse - og ta imot Jesus, frelseren og hans tilgivelse!

Vi ber til Herren Jesus Kristus om at myndighetene, statsminister, regjering, storting, kongefamilie og øvrige myndigheter må vende om til Gud, og Bibelen - Guds Ord. At de må få gudsfrykt og bekjenne sin synd og bli frelst. At  ugudelige lover og livsførsel endres og at vårt folk omvendes fra synd - ved Guds  Ord og Ånd - og blir frelst ved tro på Jesus Kristus, Guds Sønn.

Land og folk har krenket, gjort opprør mot den Hellige Gud, hans Ord, lov og bud, og skaperordning.

En mye større krise enn korona-pesten i Norge er de tusenvis av drap av ufødte menneskeliv i mors mage.

Dessuten myndighetenes opprør mot Guds skaperordning:  Gud skapte mennesket i sitt bilde - til mann og kvinne. I de offentlige skolene, i skolebøker, i direktorater, departementer og politiske miljøer formidles og fremholdes en ideologi om "flytende kjønnsidentitet" som forvirrer og forfører  mennesker, spesielt barn og unge. 

Gud, Himmelske Far: Vi fortjener din vrede og dom over vår synd mot deg. Vi har krenket deg i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser.

Se i nåde til hver og en av oss, for din barmhjertighets skyld.

Vend våre hjerter til deg og ditt ord. Tilgi vår synd for Jesu skyld, og frels oss - og gi oss det evige liv ved bibelsk tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre i våre liv. 

Amen 

 

DEN STØRSTE KRISEN: 

Så seier Herrens Ord i Joh. 3,36:

"Den som trur på Sonen, har evig liv.

 Men den som ikkje vil tru på Sonen, skal ikkje sjå livet, men Guds vreide vert verande over han."

 

Å forkaste og forvrenge Bibelen, Guds Ord og stå imot sannheten, Jesus Kristus,

være ufrelst og gå evig fortapt er den største krisen og ulykken for mennesket, for land og folk.

 

Frelse - hva er det? Hvordan blir jeg frelst?

Jesus sier: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matt. 11,28

 

HØR HERRENS ORD!

Lytt til Bibelundervisning fra nettradio:

Info om Radio DSF   

Rohkos

****

Også en god  kristen nettradio:

 

***

Aktuelt fra allmenne media, som supplement/alternativ:

dagen   timesofisrael israeltoday

document   foxnewslive foxnews

***

 

Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Jer. 22,29

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 1. Tim. 1,15.

 

Det evige livet, frelsen - fra Guds dom og evig fortapelse - er derfor også for deg - Guds kjærlighet til deg!

Gud kaller deg nå til frelse!

Vend om og ta imot Jesus Kristus

som frelseren og Herren din

før det blir for sent!

*******

 

 

 ******

Se på fikentreet - Israel!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

 

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke  er et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor.

Norges Bibelkirke tilbyr et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud.   Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

 

***

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus sa til dem (Luk. 24,46-47:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Så sier Herren (1. Kor.6,9-11):

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

***

Hvem som helst kan bli frelst

som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

ut i verden sender.

 

Halt og blind byr han inn

syndere og fromme.

Hvem som vil lytte til

får til bryllup komme.

 

Se på ham, det Guds Lam!

Han vil gi oss livet!

Arme barn: Syndens garn

vil Han sønderrive!

Sangboken nr 172

Hva sier Skriften?

Dersom vi sier at i har samfunn med ham (Gud, Jesus), men vandrer i mørke (forsvarer synd og lever i synd) da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1.Joh. 1,6-7)

 Bønn:

Herre, allmektige, hellige, nådige Gud, Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper:

Omvend meg, du.

Så blir jeg omvendt! 

For Herren Jesu Kristi skyld.

Amen!  (Jer. 31,18)

De tre korsene

Skrevet av: , publisert 27.03.2024

Jerusalem i Israel, fredag 7. april år 30

Det er påskehøytid (pesach) i Israel - en av de tre valfartshøytidene blant Herrens høytider (3. Mos. 23). Mange jøder er kommet til Jerusalem fra flere steder i Israel og fra mange andre land for å feire påskehøytiden - til minne om Guds utfrielse av jødene fra trellelivet i Egypt.

La oss gå rett inn i et spesielt følge - en hendelse denne dagen som Bibelen forteller om:

"Og de kom til et sted som kalles Golgata - det betyr Hodeskallestedet." (Matt. 27,33).

Det er Jesus, i følge med romerske soldater og mange andre, som kom dit til Golgata.

Der ble Jesus korsfestet.

"Over hans hode hadde de festet en innskrift med klagemålet mot ham: Dette er Jesus, jødenes konge. Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre." (Matt. 27,37-38).

 

 

Gud hadde forutsagt og forklart ved profeten Jesaia (ca år 700 f. Kr) hva som skjedde:

 Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger;

straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei;

men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

(Jes. kap 53)

 

 

Lytt til bibelundervisningen av bibellærer Øivind Andersen om røverne ved siden av Jesu kors

(Fra Bibelsk tro sitt talearkiv)

 

Mer nedenfor!

 

Ved Golgata.

Lytt til bibelundervisning/taler av Carl Fr. Wisløff, om påskens hendelser og betydning:

Hva skjedde på Golgata?

Under korsets tegn.

 

Tre kors.

Både på det høyre og det venstre korset henger en røver.

På det midterste korset henger Jesus.

 

"De som gikk forbi, spottet ham, ristet på hodet....

Også røverne som var korsfestet sammen med ham,hånte ham på samme måte." (Matt. 27 v39, 44)

Det er han som henger på det midterste korset, Jesus, som blir spottet og hånet - av andre mennesker.

Så leser vi at den ene ugjerningsmannen ikke spotter mer, men sier til den andre:

"Frykter du ikke engang for Gud, du som er under samme dom?

Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt.

Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.

Og Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!" (Luk. 24,39-43)

 

Hva kan vi si kort om disse tre personene som henger på hvert sitt kors, lider og dør?

Begge røverne var skyldige.

Den ene ugjerningsmannen døde i sin synd. Han ville ikke erkjenne sin egen skyld.  Han fryktet ikke for Gud, han bekjente ikke sin synd. Han gikk fortapt med sin udødelige sjel - i evighet.

Den andre ugjerningsmannen døde fra sin synd. Han bekjente synden sin og vendte seg til Jesus i sin skyldige, fortapte stilling - og ble frelst, fikk være med Jesus i Paradis - til det evige livet.

 

Jesus og Jesu kors skiller mennesker i to grupper - som disse to røverne.

Likheten mellom dem: Begge som hang på hver sin side av Jesus var skyldige på grunn av sin synd, sine overtredelser og ugjerninger. De fikk en dødsdom - som begge fortjente.

Forskjellen mellom dem er 1) deres forhold til sin synd/sine synder og 2) til Jesus, Guds Sønn - som hang på det midterste korset. En forskjell med konsekvens så stor som himmel og helvete, frelse og fortapelse, evig liv og evig død.

Hvem av disse to ugjerningspersonene ligner du?

 

På det midterste korset henger Jesus fra Nasaret - Jesus Messias, Guds Sønn. Han døde for menneskenes synd. Jesus selv var syndfri,  fullkommen ren. Derfor var det også bare han som kunne betale prisen, ta Guds vrede og dom over menneskehetens synden på seg, og sone, betale fullt ut. Med sitt eget liv, sitt blod.

Han tok Guds straff og forbannelse på seg - der på Golgatas kors.

I stedet for deg - i stedet for alle mennesker.

For en ufattelig stor syndebyrde, skyld og straff som ble lagt på Jesus. Han er Guds lam som bar verdens synd. ( Joh. 1,29, 1. Pet. 2,24 )

Hvorfor?

For at Skriften skulle bli oppfylt. ( Luk. 24,44 , 1. Kor 15,3 )

På grunn av Guds hellighet, rettferdighet og kjærlighet. Synd er overtredelse av Guds hellighet,renhet og majestet. Synd og skyld skal straffes og sones/gjøres opp for.

Guds kjærlighet til alle menneskene, innebærer at Guds Sønn går i dommen og døden i steden for oss syndere, overtredere og ugjerningsmenn for å berge, redde, frelse menneskene og gi dem barnerett hos Gud og evig liv. (1. Joh. 4,10, Rom. 5,8 , Rom. 3,23-28 )

Synden og satan ble beseiret og overvunnet på korset. (Kol. 2,13-15)

Jesu stedfortredende soningsdød og seier på korset var en oppfyllelse av profetien fra 1. Mosebok 3,15

Også profetien Jesaia kap 53 omtaler dette. Og mange, mange andre bibelsteder!

 

Skulle ikke du

som den ene røveren, slutte å spotte, men heller vende deg om til Herren Jesus Kristus i anger og bekjennelse? Du er en synder, en trell/slave av synden. På Golgatas kors kjøpte Jesus deg fri fra syndens og satans makt, fra trellelivet under synden. Han tok straffen. Han betalte skylden din. Din.

Skulle du ikke bekjenne din synd og dine overtredelser, misgjerninger og forsømmelser - og ta i mot Jesus og det som han har gjort for deg? Det betyr å ta til deg selve budskapet, ordet om hva Jesus gjorde for deg på korset, og gjemme dette ordet i hjertet ditt og i tankene dine.

***

Kom til Golgata - til korset - det midterste, der Jesus Kristus, Guds Sønn hang i ditt sted for din synd og skyld, og se med dine indre åndelige øyne, hjertets øyne:

 

Se

tenk, ta det til deg

og

takk

 

Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam.

Du bar det på skuldrene dine. Du skuldlause sonofferlam.

 

Takk at du bar mine synder, betalte mi skyhøge skuld.

Med blod frå ditt fullkomne hjarta, og ikkje av sylv eller gull.

 

So vil ved korset eg standa, med undring eg ser: Eg er fri!

Eg skal ikkje døy, eg skal leva med Jesus til æveleg tid!

 

Tekst: Trygve Bjerkrheim

 

LES DETTE:

Getsemane: Minn meg om Getsemane.

Golgata: Det var en som var villig å dø i ditt sted!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer