De tre korsene

Skrevet av: , publisert 17.04.2022

Jerusalem i Israel, fredag 7. april år 30

Det er påskehøytid (pesach) i Israel - en av de tre valfartshøytidene blant Herrens høytider (3. Mos. 23). Mange jøder er kommet til Jerusalem fra flere steder i Israel og fra mange andre land for å feire påskehøytiden - til minne om Guds utfrielse av jødene fra trellelivet i Egypt.

La oss gå rett inn i et spesielt følge - en hendelse denne dagen som Bibelen forteller om:

"Og de kom til et sted som kalles Golgata - det betyr Hodeskallestedet." (Matt. 27,33).

Det er Jesus, i følge med romerske soldater og mange andre, som kom dit til Golgata.

Der ble Jesus korsfestet.

"Over hans hode hadde de festet en innskrift med klagemålet mot ham: Dette er Jesus, jødenes konge. Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre." (Matt. 27,37-38).

 

 

Gud hadde forutsagt og forklart ved profeten Jesaia (ca år 700 f. Kr) hva som skjedde:

 Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger;

straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei;

men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

(Jes. kap 53)

 

 

Lytt til bibelundervisningen av bibellærer Øivind Andersen om røverne ved siden av Jesu kors

(Fra Bibelsk tro sitt talearkiv)

 

Mer nedenfor!

 

Ved Golgata.

Lytt til bibelundervisning/taler av Carl Fr. Wisløff, om påskens hendelser og betydning:

Hva skjedde på Golgata?

Under korsets tegn.

 

Tre kors.

Både på det høyre og det venstre korset henger en røver.

På det midterste korset henger Jesus.

 

"De som gikk forbi, spottet ham, ristet på hodet....

Også røverne som var korsfestet sammen med ham,hånte ham på samme måte." (Matt. 27 v39, 44)

Det er han som henger på det midterste korset, Jesus, som blir spottet og hånet - av andre mennesker.

Så leser vi at den ene ugjerningsmannen ikke spotter mer, men sier til den andre:

"Frykter du ikke engang for Gud, du som er under samme dom?

Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt.

Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.

Og Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!" (Luk. 24,39-43)

 

Hva kan vi si kort om disse tre personene som henger på hvert sitt kors, lider og dør?

Begge røverne var skyldige.

Den ene ugjerningsmannen døde i sin synd. Han ville ikke erkjenne sin egen skyld.  Han fryktet ikke for Gud, han bekjente ikke sin synd. Han gikk fortapt med sin udødelige sjel - i evighet.

Den andre ugjerningsmannen døde fra sin synd. Han bekjente synden sin og vendte seg til Jesus i sin skyldige, fortapte stilling - og ble frelst, fikk være med Jesus i Paradis - til det evige livet.

 

Jesus og Jesu kors skiller mennesker i to grupper - som disse to røverne.

Likheten mellom dem: Begge som hang på hver sin side av Jesus var skyldige på grunn av sin synd, sine overtredelser og ugjerninger. De fikk en dødsdom - som begge fortjente.

Forskjellen mellom dem er 1) deres forhold til sin synd/sine synder og 2) til Jesus, Guds Sønn - som hang på det midterste korset. En forskjell med konsekvens så stor som himmel og helvete, frelse og fortapelse, evig liv og evig død.

Hvem av disse to ugjerningspersonene ligner du?

 

På det midterste korset henger Jesus fra Nasaret - Jesus Messias, Guds Sønn. Han døde for menneskenes synd. Jesus selv var syndfri,  fullkommen ren. Derfor var det også bare han som kunne betale prisen, ta Guds vrede og dom over menneskehetens synden på seg, og sone, betale fullt ut. Med sitt eget liv, sitt blod.

Han tok Guds straff og forbannelse på seg - der på Golgatas kors.

I stedet for deg - i stedet for alle mennesker.

For en ufattelig stor syndebyrde, skyld og straff som ble lagt på Jesus. Han er Guds lam som bar verdens synd. ( Joh. 1,29, 1. Pet. 2,24 )

Hvorfor?

For at Skriften skulle bli oppfylt. ( Luk. 24,44 , 1. Kor 15,3 )

På grunn av Guds hellighet, rettferdighet og kjærlighet. Synd er overtredelse av Guds hellighet,renhet og majestet. Synd og skyld skal straffes og sones/gjøres opp for.

Guds kjærlighet til alle menneskene, innebærer at Guds Sønn går i dommen og døden i steden for oss syndere, overtredere og ugjerningsmenn for å berge, redde, frelse menneskene og gi dem barnerett hos Gud og evig liv. (1. Joh. 4,10, Rom. 5,8 , Rom. 3,23-28 )

Synden og satan ble beseiret og overvunnet på korset. (Kol. 2,13-15)

Jesu stedfortredende soningsdød og seier på korset var en oppfyllelse av profetien fra 1. Mosebok 3,15

Også profetien Jesaia kap 53 omtaler dette. Og mange, mange andre bibelsteder!

 

Skulle ikke du

som den ene røveren, slutte å spotte, men heller vende deg om til Herren Jesus Kristus i anger og bekjennelse? Du er en synder, en trell/slave av synden. På Golgatas kors kjøpte Jesus deg fri fra syndens og satans makt, fra trellelivet under synden. Han tok straffen. Han betalte skylden din. Din.

Skulle du ikke bekjenne din synd og dine overtredelser, misgjerninger og forsømmelser - og ta i mot Jesus og det som han har gjort for deg? Det betyr å ta til deg selve budskapet, ordet om hva Jesus gjorde for deg på korset, og gjemme dette ordet i hjertet ditt og i tankene dine.

***

Kom til Golgata - til korset - det midterste, der Jesus Kristus, Guds Sønn hang i ditt sted for din synd og skyld, og se med dine indre åndelige øyne, hjertets øyne:

 

Se

tenk, ta det til deg

og

takk

 

Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam.

Du bar det på skuldrene dine. Du skuldlause sonofferlam.

 

Takk at du bar mine synder, betalte mi skyhøge skuld.

Med blod frå ditt fullkomne hjarta, og ikkje av sylv eller gull.

 

So vil ved korset eg standa, med undring eg ser: Eg er fri!

Eg skal ikkje døy, eg skal leva med Jesus til æveleg tid!

 

Tekst: Trygve Bjerkrheim

 

LES DETTE:

Getsemane: Minn meg om Getsemane.

Golgata: Det var en som var villig å dø i ditt sted!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer