Reformasjonen

Skrevet av: , publisert 20.09.2017

Hva er reformasjonen?

i 2017 er det 500 år siden reformasjonen startet. Man regner starten som tidspunktet da Martin Luther 31. oktober 1517 på bots og bededag, slo opp 95 teser (læresetninger/påstander) på kirkedøren i Wittenberg i Tyskland.

Hvem var Martin Luther?

Hva er evangelisk-luthersk kristendom?

Hva er ubibelsk med katolisismen?

På denne siden får du informasjon, undervisning og kunnskap om reformasjonen. Dessuten om kjennetegn og forskjeller på ulike kristne kirkesamfunn. 

 

Et menneske blir

frelst

av nåde alene

ved tro alene

på Jesus Messias alene

med grunnlag i Skriften (Bibelen) alene

til Guds ære alene

 

 

Bakgrunn:

Menneskets syndefall og synd mot Gud, overtredelser, misgjerninger og skyld:
I møte med den tre ganger hellige Gud, han som alle skal stå til regnskap for, som dommer - er hvert menneske skyldig til Guds vrede, dom, straff og evige fortapelse.
 
Rom.3,10 som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.
11 Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. 
12 Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste.
 
23 alle har syndet og mangler Guds herlighet. 
 
24 Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus
 
 16 For jeg skammer meg ikke ved evangeliet,
for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror,
både for jøde først og så for greker.
 
17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro.
Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve.
 
For av nåde er dere frelst, ved tro.
Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

 

Jesus Kristus, Guds lam - vår stedfortreder - tok på seg den straff og forbannelse vi alle - også du - skulle hatt.

 

Lytt til denne undervisningen fra professor Carl Fr. Wisløff

 

Hva er forskjellen på luthersk og reformert kristendom?  Fra lysetoglivet.dk

Du får vite mer om Luther, Calvin, Wesley, helliggjørelsesbevegelse, Moody, Barrat, pinsebevegelsen mfl. Du får her et lite overblikk over kirkesamfunn (konfesjonskunnskap)/kirkehistorie i tiden etter reformasjonen/evangeliske retninger frem til 1990-tallet.

Ett skille er ulike syn på rettferdiggjørelse og helliggjørelse, et annet er sakramentene (dåp og nattverd). Falsk og ubibelsk lære forekommer på en del områder. Eksempler på dette gis. Èn verdensvid økumenisk felles organisert kirke er også falsk (inkl Kirkenes verdensråd)

Avslutningsvis: Det finnes egentlig bare èn, sann kirke - dvs Jesu Kristi legeme - de gjenfødte, frelste mennesker, Guds folk og Guds barn.

Jesus har bare èn brud, som Han snart kommer for å hente hjem til himmelen. Blir du med? Er du frelst? Ta i mot Jesus Messias, den levende Guds Sønn, som din frelser og herre i dag!.

***

 

Mer undervisning og foredrag: (Og mer kommer)

1. Martin Luthers teologi, av Carl Fr. Wisløff - leses på nett her!

 

2. Et nettsted som inneholder mye godt lesestoff, (gammelt) oppbyggelse/gamle bøker og lenker til informative nettsteder: Sjeleskatt

Særskilt om Martin Luthers skrifter, inkl de 95 tesene her.

 

3. Hva kan vi lære av Luther? Et foredrag av Carl Fr. Wisløff fra 1983 (500-års jubileum for Luthers fødsel).

 

4. Viktig informasjon for en riktig forståelse og markering av reformasjonen for 500 år siden.

Vi må vite hva som er de alvorlige, grunnleggende ubibelske sidene, forførelsen, vranglæren ved katolisismen.

Les denne artikkelen fra Norges kommentar avis / Akademi for kristen folkeopplysning

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer