Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! 

Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. (Jes. 55, 6-7)

 

Aktuelt: Mennesket er skapt av Gud - i Guds bilde - til mann og kvinne, gutt og jente. Guds bud sier Du skal ikke slå ihel. 

I Norge i vår tid gjør myndigheter og pressgrupper opprør mot Guds skaperordning og Guds bud. Onde, forførerske ideologier presser på, i tillegg til pandemier. (Korona m.m)

Les nedenfor, og nederst høyre spalte.

Mai 2021: Israel angripes av raketter fra Gaza - sendt av den islamske terror-organisasjonen Hamas.  SE HER. 

Be om frelse for dem som drives av Islams ånd og hat - at de må få møte Jesus Kristus.

Juni 2021: Ugudelighet, Israel-hat og sodomi i Norge. Guds dom og kall til omvendelse og frelse. Bønn for Israel og Norge!

 

Bladet Evangelisten m.fl starter TV12 Bedehuskanalen. Norges Bibelkirke er med som en av samarbeidspartnerne!

 

Vær med å be for dette initiativet - at Guds vilje må skje, at Bibelen, Guds Ord, må nå ut til mennesker - og skape Gudsfrykt, syndenød, vekkelse, frelse, oppbyggelse, undervisning!

***

Oppbyggelige sanger! 

***

Kriser: Norge og store deler av verden opplevde i 2020 og i 2021 spesielle tider.  Men det er også flere - og større kriser. Les nedenfor også om den største krisen.

Koronaviruset - pandemien - har påvirket dagliglivet for mange.

For Guds folk - Du som er frelst - er dette fortsatt sant: Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare.

 

Husk: Gud - himmelens og jordens skaper - Bibelens Gud - har full kontroll!

Gud, den Allmektige, er på tronen - han er historiens Herre. Det er Han vi skal ærefrykte - og vende oss om til - med syndsbekjennelse - og ta imot Jesus, frelseren og hans tilgivelse!

Vi ber til Herren Jesus Kristus om at myndighetene, statsminister, regjering, storting, kongefamilie og øvrige myndigheter må vende om til Gud, og Bibelen - Guds Ord. At de må få gudsfrykt og bekjenne sin synd og bli frelst. At  ugudelige lover og livsførsel endres og at vårt folk omvendes fra synd - ved Guds  Ord og Ånd - og blir frelst ved tro på Jesus Kristus, Guds Sønn.

Land og folk har krenket, gjort opprør mot den Hellige Gud, hans Ord, lov og bud, og skaperordning.

En mye større krise enn korona-pesten i Norge er de tusenvis av drap av ufødte menneskeliv i mors mage.

Dessuten myndighetenes opprør mot Guds skaperordning:  Gud skapte mennesket i sitt bilde - til mann og kvinne. I de offentlige skolene, i skolebøker, i direktorater, departementer og politiske miljøer formidles og fremholdes en ideologi om "flytende kjønnsidentitet" som forvirrer og forfører  mennesker, spesielt barn og unge. 

Gud, Himmelske Far: Vi fortjener din vrede og dom over vår synd mot deg. Vi har krenket deg i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser.

Se i nåde til hver og en av oss, for din barmhjertighets skyld.

Vend våre hjerter til deg og ditt ord. Tilgi vår synd for Jesu skyld, og frels oss - og gi oss det evige liv ved bibelsk tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre i våre liv. 

Amen 

 

DEN STØRSTE KRISEN: 

Så seier Herrens Ord i Joh. 3,36:

"Den som trur på Sonen, har evig liv.

 Men den som ikkje vil tru på Sonen, skal ikkje sjå livet, men Guds vreide vert verande over han."

 

Å forkaste og forvrenge Bibelen, Guds Ord og stå imot sannheten, Jesus Kristus,

være ufrelst og gå evig fortapt er den største krisen og ulykken for mennesket, for land og folk.

 

Frelse - hva er det? Hvordan blir jeg frelst?

Jesus sier: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matt. 11,28

 

HØR HERRENS ORD!

Lytt til Bibelundervisning fra nettradio:

Info om Radio DSF   

Rohkos

****

Også en god  kristen nettradio:

 

***

Aktuelt fra allmenne media, som supplement/alternativ:

dagen   timesofisrael israeltoday

document   foxnewslive foxnews

***

 

Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Jer. 22,29

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 1. Tim. 1,15.

 

Det evige livet, frelsen - fra Guds dom og evig fortapelse - er derfor også for deg - Guds kjærlighet til deg!

Gud kaller deg nå til frelse!

Vend om og ta imot Jesus Kristus

som frelseren og Herren din

før det blir for sent!

*******

 

 

 ******

Se på fikentreet - Israel!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

 

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke  er et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor.

Norges Bibelkirke tilbyr et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud.   Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

 

***

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus sa til dem (Luk. 24,46-47:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Så sier Herren (1. Kor.6,9-11):

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

***

Hvem som helst kan bli frelst

som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

ut i verden sender.

 

Halt og blind byr han inn

syndere og fromme.

Hvem som vil lytte til

får til bryllup komme.

 

Se på ham, det Guds Lam!

Han vil gi oss livet!

Arme barn: Syndens garn

vil Han sønderrive!

Sangboken nr 172

Hva sier Skriften?

Dersom vi sier at i har samfunn med ham (Gud, Jesus), men vandrer i mørke (forsvarer synd og lever i synd) da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1.Joh. 1,6-7)

 Bønn:

Herre, allmektige, hellige, nådige Gud, Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper:

Omvend meg, du.

Så blir jeg omvendt! 

For Herren Jesu Kristi skyld.

Amen!  (Jer. 31,18)

Bønn: Fader vår

Skrevet av: , publisert 08.05.2019

Denne bønnen lærte disiplene av Herren Jesus Messias, den kostfestede, oppstandne og levende Guds Sønn: (Matt. 6, 8-13)

Fader vår, du som er i himmelen!

Helliget vorde ditt navn.

Komme ditt rike.

Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Og forlat oss vår skyld,

som vi òg forlater våre skyldnere.

Og led oss ikke inn i fristelse,

men fri oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet.

Amen

 

****

Lytt til sangen Fader vår" fra ungdomskoret Gledesbud:

Vi anbefaler denne CD-en og andre utgivelser på Basunen forlag.

 

Anbefales: Forklaring og bibelundervisning om Herrens bønn - Fader vår:

 

Herrens bønn - også kalt Fadervår

Noen ganger finner vi best uttrykk for lengselen i sjelen ved å be med egne ord. Det kalles frie bønner.
Andre ganger kan et salmevers eller en lært bønn ligge til rette. Alt det vi trenger å be om, kan vi samle i den bønn Jesus selv lærte oss å be:

Tiltalen:

Fader vår, du som er i himmelen.

Det vil si:
Gud innbyr oss her kjærlig til å tro at han er vår rette Far, og at vi er hans rette barn, for at vi skal be frimodig og med full tillit til ham, slik som gode barn ber sine kjære foreldre om noe.

Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. 1Joh.3,1.Den første bønn:

Helliget vorde ditt navn.

Det vil si:
Guds navn er hellig i seg selv. Men vi ber i denne bønn at det også må bli hellig hos oss.
Dette skjer når Guds ord blir lært rett og rent, og når vi lever etter det i et hellig liv.
Hjelp oss til det, kjære Far i himmelen!
Men den som lærer og lever annerledes enn Guds ord lærer, han vanhelliger Guds navn iblant oss.
Bevar oss fra det, himmelske Far!

Jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, liksom vannet som dekker havets bunn. Hab.2,14.


Den annen bønn:

Komme ditt rike.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn at Guds rike må komme til oss.
Dette skjer når vår himmelske Far gir oss sin Hellige Ånd, så vi ved hans nåde tror hans hellige ord og lever med Gud her på jorden og hos ham i evigheten.

Guds rike kan forklares slik: Guds herrevelde, Guds kongedømme. Når Gud ved sin Hellige Ånd får makt over hjertene våre kommer hans rike til oss. For Guds rike er der hvor Gud har fått makt i et menneskehjerte.
Når vi ber, tenker vi ikke bare på oss selv. Vi ber også om at Gud må få makt i alle menneskehjerter, utover hele jorden. Misjonsvirksomhet.


Den tredje bønn:

Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn at Guds gode og nådige vilje må skje på jorden som i himmelen.
Dette skjer når Gud bøyer vår egenvilje, og hindrer alle vonde råd fra djevelen, verden og vårt eget kjød, som vil få oss fra å hellige Guds navn, og ikke la hans rike komme til oss.
Og dette skjer når han styrker oss og holder oss fast i sitt ord og i troen inntil vår siste stund.

Skje ikke min vilje, men din. Luk.22,42.

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1Tim.2-4.

Når Gud får bøye vår egenvilje, blir det vår lyst og glede å gjøre Guds vilje.

Før jeg ble ydmyket for jeg vill. Men nå holder jeg ditt ord. Salme 119,67.


Den fjerde bønn:

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn at Gud må gi oss vårt daglige brød, og at han må lære oss å skjønne på denne gave, så vi tar imot vårt daglige brød med takk.
Med daglig brød mener vi alt vi trenger til opphold for vårt legemlige liv.

Vår himmelske Far vil at vi ikke skal være bekymret for noe, men gå til ham og be om alt, også det vi trenger til vårt legemlige liv.


Den femte bønn:

Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn at vår himmelske Far ikke vil dømme oss etter våre synder, og ikke for deres skyld si nei til vår bønn.
For vi er ikke verdige til noe av det vi ber om, og har ikke fortjent det. Men vi ber at han vil gi oss alt av nåde, for vi synder daglig, og fortjener ikke annet enn straff.
På samme måten sier vi oss villige til av hjertet å tilgi og gjøre vel imot dem som synder imot oss.

Synden er for Guds barn en byrde. Vi føler dette mer og mer dess lenger vi lever som hans barn. Men denne byrden kan vi daglig få legge fra oss, når vi går til Gud og ber om at han vil forlate oss vår synd. Og det gjør han for Jesu Kristi skyld.

Dersom vi bekjenner vår synder er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1Joh.1,9.


Den sjette bønn:

Og led oss ikke inn i fristelse.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn at Gud vil verge oss og holde oss oppe, så ikke djevelen, verden og vårt eget kjød skal få forføre oss til vantro, fortvilelse eller andre synder.
Og at vi til sist må få seier når vi blir fristet, og få holde fast på seieren.

Stå djevelen imot, og han skal fly fra dere. Hold dere nær til Gud, og han skal holde seg nær til dere. Jak.4,7-8.

Ta Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt. Ef.6,13.


Den sjuende bønn.

Men fri oss fra det onde.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn som i en sum at vår Far i himmelen må frelse oss fra alt vondt på legeme og sjel, eiendom og ære, - og til sist, når vår time kommer, gi oss å dø salig bort fra denne verden, og i nåde ta oss til seg i himmelen.

Trengselen virker tålmod, og tålmodet et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Rom.5,3-4.

Jesus sier:
Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Matt.16,24.


Lovprisningen og Amen:

For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen.

Vi slutter Fadervår med en lovprisning og med ordet amen.
Amen betyr: visst og sant. Når Jesus har lært oss å slutte bønnen med amen, så vil han med det hjelpe oss til å tro at Gud vil høre vår bønn.

 

(Ovennevnte er hentet fra minbibel.no

 

***

TRYGG, SOLID BIBELUNDERVISNING:

HØR UNDERVISNING - til lærdom og oppbyggelse!

To undervisningstimer av Øivind Andersen om Fader vår:

Matt. 6.7-12

Matt. 6,12-13

 

Hentet fra Forkynn.no

 

***

Her får du en grundig gjennomgang av hvert ledd i bønnen Fader vår:

LESE-innhold. Av C.O. Rosenius. Arven.net

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer